Düzenli olarak 2009 yılından beri gerçekleştirdiğimiz FÇO ve ortodonti eğitimlerimiz 2015 yılı için Gaziantep’ten sonra 18-22 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Brezilya Modal Enstitü’den konusunda uzman olan Prof. Dr. Anderson Mameda tarafından klinik pratiğine yönelik olarak uygulamalı bir eğitim verildi. Basit ortodontik vakaları tanımlayıp tedavi etme, önleyici ve erken dönem tedavi yöntemlerini kavrama eğitimin temel amacıydı. Eğitim sırasında çekilen video kayıtları eğitimden sonra hekimlere tekrar etme ve bilgilerini pekiştirme de oldukça fazla katkı sağlayacaktır.